Jak lze už i v dispozicích - v základním rozvržení interiéru - najít pocit pohody

Umístění čtyřech domečků na pozemek, kde musí být zachovám středový průjezd: